Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

28°

26°

1

Februari

72%

30°

26°

1

Mars

74%

33°

26°

1

April

77%

35°

28°

1

Maj

80%

37°

30°

1

Juni

62%

38°

30°

1

Juli

40%

37°

28°

6

Augusti

42%

37°

27°

6

September

65%

36°

28°

1

Oktober

82%

34°

28°

0

November

83%

31°

27°

0

December

79%

29°

26°

1