Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

12

Februari

31%

-

12

Mars

36%

10°

-

13

April

40%

15°

-

14

Maj

46%

20°

-

13

Juni

52%

23°

-

11

Juli

63%

26°

-

8

Augusti

63%

26°

-

8

September

55%

22°

-

8

Oktober

46%

16°

-

9

November

32%

10°

-

13

December

23%

-

13