Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

13

Februari

32%

-

12

Mars

36%

-

13

April

39%

13°

-

14

Maj

45%

18°

-

14

Juni

50%

21°

-

12

Juli

62%

24°

-

9

Augusti

62%

24°

-

9

September

55%

21°

-

9

Oktober

46%

15°

-

10

November

33%

-

13

December

25%

-

13