Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

30°

-

7

Februari

56%

32°

-

5

Mars

53%

32°

-

6

April

55%

33°

-

8

Maj

44%

32°

-

15

Juni

39%

31°

-

16

Juli

39%

30°

-

17

Augusti

41%

30°

-

17

September

44%

30°

-

20

Oktober

40%

31°

-

19

November

40%

30°

-

15

December

42%

30°

-

12