Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

30°

-

6

Februari

51%

31°

-

4

Mars

47%

32°

-

5

April

50%

34°

-

8

Maj

38%

33°

-

15

Juni

33%

32°

-

16

Juli

34%

31°

-

17

Augusti

38%

31°

-

18

September

43%

31°

-

20

Oktober

34%

31°

-

19

November

34%

30°

-

13

December

36%

30°

-

10