Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

30°

-

6

Februari

53%

31°

-

4

Mars

49%

32°

-

5

April

52%

34°

-

8

Maj

40%

33°

-

15

Juni

35%

32°

-

16

Juli

36%

32°

-

17

Augusti

39%

31°

-

18

September

43%

31°

-

20

Oktober

37%

31°

-

19

November

37%

31°

-

14

December

39%

30°

-

10