Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

22°

-

6

Februari

64%

23°

-

7

Mars

56%

22°

-

9

April

42%

22°

-

17

Maj

42%

22°

-

18

Juni

40%

22°

-

18

Juli

47%

22°

-

17

Augusti

48%

22°

-

20

September

48%

22°

-

19

Oktober

46%

22°

-

20

November

51%

22°

-

15

December

61%

22°

-

10