Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Bärsäsongen är igång

Fritid

Bärsäsongen är i fullgång, sommarbären har blommat som aldrig förr, hjortronen har sin högsäsong o detta nu, och vinbär väntar runt hörnet för att göra sig redo att plocks. Vi listar skördesäsongens för några av våra vanligaste bär i landet. 

 

När det varit en varm vår med få frostnätter är förutsättningarna goda för att skogens skafferi ska fyllas med godsaker, sommaren har bjudit på en hel del värme och  för att bären ska växa till sig krävs det också regn, annars blir bären små och svårplockade. Långa perioder av torka minskar också bärskörden.

Hjortron

Från mitten av juli till mitten av augusti pågår plocksäsongen för hjortron som även kallas “Norrlands guld”. De växer på öppna och trädbevuxna myrar. Hjortron finns i hela landet utom på Öland och de blir vanligare ju längre norrut du kommer. Hjortron är mycket känsliga för frost och skörden varierar därför från år till år mellan olika områden. 

Blåbär och lingon

Blåbär och lingon finns det gott om när det har varit somrar med både sol och regn. September är bästa månaden för blåbär och lingonplockning. Dessa små bär hittar man i skogen runt om i hela landet.

Hallon

Både vilda och odlade hallon har sin plocksäsong från slutet av juli och under hela augusti. Hallon växer i skogskanter, vägrenar och andra öppna ställen. Hallonet trivs bäst på soliga, ljusa platser utan skugga från träd och andra buskar.

Vinbär

Augusti är skördetiden för såväl röda, svarta och vita vinbär. De finns i hela Sverige och är troligen vilda från Jämtland från början. Vinbär växer helst i lundartade grankärr, på å- och bäckstränder, i busksnår och på havsstränder.

Krusbär

Skördetid för krusbär är augusti. Det är inte så vanligt med vilda krusbär, men ibland återfinns vilda i naturen. Krusbäret odlas i nästan hela landet.

Rönnbär

Rönnbär är vanliga i hela landet och dess skördetid är från slutet av augusti till oktober. De växer i lundar, moskogar, frodiga skogskärr, stränder och klippiga sluttningar. 

Tranbär

Tranbär kan plockas från slutet av september ända fram tills snön kommer. Tranbäret växer på karga ljusa tallmossar och fattigkärr. Dvärgtranbäret däremot trivs på torrare ställen än det vanliga tranbäret.

Havtorn

I oktober kan man börja plocka vilda havtorn som växer längs Östersjökusten och på Åland. För att skörden ska bli god behöver havtorn mycket ljus och tål inte att bli överskuggad

Smultron

Smultron är det bär som mognar först, i början av juli. De växer helst på torrängar, i vägrenar och skogskanter.

Jordgubbar

Jordgubbar mognar ungefär vid samma tid som smultron och plocksäsongen för vissa sorter kan pågå under hela sommaren i bästa fall. De trivs bäst på soliga och varma platser utan konkurrens från andra växter.

 

 

Publicerad 7 jul 2023