Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

6

Februari

49%

-

5

Mars

50%

13°

-

6

April

57%

22°

-

6

Maj

70%

30°

-

4

Juni

81%

35°

-

2

Juli

83%

37°

-

1

Augusti

86%

34°

-

1

September

82%

29°

-

1

Oktober

71%

20°

-

3

November

57%

12°

-

4

December

39%

-

7