Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

44%

-

10

Mars

46%

14°

-

12

April

55%

21°

-

10

Maj

67%

27°

-

8

Juni

79%

33°

-

3

Juli

83%

35°

-

2

Augusti

85%

33°

-

1

September

80%

28°

-

2

Oktober

65%

20°

-

6

November

52%

13°

-

8

December

37%

-

10