Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

10

Februari

43%

-

9

Mars

45%

15°

-

11

April

54%

22°

-

10

Maj

67%

28°

-

8

Juni

79%

34°

-

3

Juli

83%

36°

-

2

Augusti

85%

34°

-

1

September

80%

29°

-

2

Oktober

65%

21°

-

6

November

52%

14°

-

8

December

37%

-

10