Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

10

Februari

43%

-

9

Mars

45%

13°

-

11

April

54%

21°

-

10

Maj

66%

27°

-

8

Juni

79%

32°

-

3

Juli

82%

35°

-

2

Augusti

84%

33°

-

1

September

80%

28°

-

2

Oktober

64%

20°

-

6

November

52%

12°

-

8

December

37%

-

9