Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

9

Februari

43%

-

9

Mars

45%

15°

-

11

April

54%

23°

-

10

Maj

67%

29°

-

8

Juni

79%

35°

-

3

Juli

82%

37°

-

1

Augusti

84%

35°

-

1

September

80%

30°

-

1

Oktober

65%

22°

-

5

November

53%

14°

-

7

December

37%

-

9