Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

10

Februari

46%

-

9

Mars

48%

14°

-

11

April

56%

22°

-

10

Maj

71%

28°

-

6

Juni

84%

33°

-

2

Juli

86%

35°

-

1

Augusti

88%

33°

-

0

September

83%

28°

-

1

Oktober

70%

21°

-

4

November

58%

14°

-

6

December

42%

-

9