Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-1°

-

6

Februari

49%

-

5

Mars

48%

-

6

April

57%

20°

-

6

Maj

69%

28°

-

4

Juni

77%

33°

-

3

Juli

80%

35°

-

2

Augusti

83%

32°

-

1

September

78%

26°

-

2

Oktober

66%

17°

-

4

November

50%

10°

-

5

December

34%

-

6