Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

8

Februari

47%

10°

-

7

Mars

49%

16°

-

9

April

57%

24°

-

8

Maj

72%

30°

-

4

Juni

85%

35°

-

1

Juli

86%

37°

-

1

Augusti

88%

35°

-

0

September

84%

30°

-

1

Oktober

72%

22°

-

3

November

59%

16°

-

5

December

43%

10°

-

7