Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

7

Februari

49%

-

6

Mars

51%

12°

-

8

April

58%

21°

-

7

Maj

72%

28°

-

5

Juni

84%

34°

-

2

Juli

85%

36°

-

2

Augusti

88%

34°

-

1

September

84%

28°

-

1

Oktober

72%

18°

-

3

November

57%

11°

-

5

December

40%

-

8