Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

9

Februari

48%

-

8

Mars

49%

13°

-

10

April

57%

21°

-

9

Maj

71%

28°

-

6

Juni

84%

33°

-

2

Juli

86%

35°

-

1

Augusti

88%

33°

-

1

September

84%

28°

-

1

Oktober

71%

20°

-

4

November

58%

13°

-

6

December

42%

-

8