Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

8

Februari

47%

-

8

Mars

49%

14°

-

10

April

57%

22°

-

8

Maj

72%

29°

-

5

Juni

85%

34°

-

1

Juli

86%

36°

-

1

Augusti

88%

34°

-

0

September

84%

29°

-

1

Oktober

72%

21°

-

4

November

58%

14°

-

5

December

42%

-

8