Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

8

Februari

39%

-

8

Mars

43%

13°

-

9

April

52%

22°

-

8

Maj

64%

28°

-

8

Juni

76%

33°

-

4

Juli

79%

35°

-

2

Augusti

82%

33°

-

2

September

78%

28°

-

2

Oktober

63%

20°

-

5

November

50%

12°

-

6

December

34%

-

7