Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

8

Februari

38%

-

7

Mars

43%

13°

-

9

April

52%

22°

-

8

Maj

62%

28°

-

8

Juni

74%

33°

-

5

Juli

78%

34°

-

3

Augusti

80%

32°

-

2

September

77%

28°

-

2

Oktober

63%

20°

-

5

November

49%

12°

-

6

December

32%

-

7