Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

11

Februari

45%

-

11

Mars

46%

16°

-

12

April

55%

23°

-

11

Maj

69%

29°

-

7

Juni

82%

35°

-

2

Juli

84%

37°

-

1

Augusti

86%

35°

-

0

September

82%

30°

-

1

Oktober

67%

22°

-

5

November

55%

16°

-

8

December

40%

10°

-

10