Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

11

Februari

44%

-

11

Mars

45%

15°

-

12

April

54%

23°

-

11

Maj

68%

29°

-

8

Juni

80%

34°

-

2

Juli

83%

36°

-

1

Augusti

85%

34°

-

1

September

81%

30°

-

1

Oktober

66%

22°

-

5

November

54%

15°

-

8

December

39%

-

10