Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

7

Februari

37%

-

7

Mars

42%

14°

-

8

April

51%

23°

-

7

Maj

62%

28°

-

7

Juni

74%

33°

-

4

Juli

78%

35°

-

3

Augusti

80%

33°

-

2

September

77%

28°

-

2

Oktober

63%

21°

-

5

November

50%

12°

-

5

December

32%

-

6