Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

8

Februari

39%

-

8

Mars

43%

14°

-

9

April

52%

23°

-

8

Maj

64%

29°

-

8

Juni

76%

34°

-

4

Juli

79%

36°

-

2

Augusti

81%

34°

-

1

September

78%

29°

-

2

Oktober

63%

21°

-

5

November

50%

13°

-

6

December

34%

-

7