Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

7

Februari

37%

-

7

Mars

42%

13°

-

8

April

51%

22°

-

8

Maj

61%

27°

-

8

Juni

72%

32°

-

5

Juli

76%

34°

-

3

Augusti

78%

32°

-

2

September

76%

27°

-

2

Oktober

62%

20°

-

5

November

49%

12°

-

5

December

32%

-

6