Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

7

Februari

37%

-

7

Mars

42%

14°

-

8

April

52%

23°

-

8

Maj

61%

28°

-

8

Juni

73%

33°

-

5

Juli

77%

34°

-

3

Augusti

79%

33°

-

2

September

76%

28°

-

2

Oktober

63%

21°

-

5

November

48%

13°

-

5

December

31%

-

6