Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

11

Februari

55%

28°

-

12

Mars

58%

27°

-

10

April

57%

24°

-

8

Maj

53%

20°

-

9

Juni

46%

17°

-

10

Juli

45%

16°

-

11

Augusti

47%

18°

-

11

September

46%

19°

-

11

Oktober

54%

22°

-

11

November

56%

24°

-

11

December

61%

27°

-

10