Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

26°

22°

11

Februari

56%

26°

22°

11

Mars

62%

24°

22°

10

April

54%

22°

20°

9

Maj

48%

19°

17°

9

Juni

38%

15°

14°

10

Juli

40%

15°

12°

11

Augusti

47%

15°

12°

10

September

48%

17°

13°

10

Oktober

57%

19°

15°

10

November

54%

22°

17°

10

December

64%

24°

20°

9