Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

28°

-

11

Februari

54%

27°

-

12

Mars

60%

25°

-

10

April

55%

22°

-

9

Maj

51%

19°

-

9

Juni

43%

16°

-

9

Juli

43%

15°

-

10

Augusti

47%

16°

-

10

September

49%

18°

-

10

Oktober

56%

20°

-

10

November

55%

23°

-

11

December

62%

26°

-

10