Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

29°

-

10

Februari

59%

28°

-

11

Mars

59%

26°

-

10

April

55%

22°

-

8

Maj

52%

19°

-

9

Juni

44%

16°

-

9

Juli

45%

15°

-

10

Augusti

49%

16°

-

9

September

52%

18°

-

9

Oktober

58%

21°

-

10

November

58%

24°

-

10

December

63%

27°

-

10