Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

8

Februari

62%

-

8

Mars

64%

-

10

April

62%

14°

-

10

Maj

61%

20°

-

12

Juni

67%

25°

-

11

Juli

72%

30°

-

9

Augusti

73%

29°

-

7

September

69%

23°

-

7

Oktober

64%

16°

-

7

November

54%

-

7

December

57%

-

8