Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-4°

-

10

Februari

59%

-1°

-

9

Mars

65%

-

11

April

63%

-

10

Maj

62%

14°

-

11

Juni

68%

20°

-

9

Juli

75%

24°

-

7

Augusti

74%

24°

-

7

September

71%

18°

-

8

Oktober

66%

12°

-

7

November

49%

-

9

December

47%

-3°

-

10