Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-1°

-

7

Februari

64%

-

7

Mars

67%

-

9

April

65%

15°

-

10

Maj

63%

20°

-

10

Juni

69%

26°

-

8

Juli

74%

31°

-

7

Augusti

75%

30°

-

6

September

71%

23°

-

6

Oktober

65%

16°

-

6

November

55%

-

6

December

57%

-

7