Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-2°

-

7

Februari

66%

-

7

Mars

68%

-

9

April

67%

12°

-

9

Maj

66%

18°

-

9

Juni

73%

24°

-

7

Juli

75%

29°

-

7

Augusti

75%

27°

-

6

September

74%

21°

-

7

Oktober

69%

15°

-

6

November

58%

-

7

December

58%

-2°

-

7