Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-3°

-

9

Februari

59%

-

9

Mars

66%

-

10

April

64%

-

10

Maj

63%

15°

-

10

Juni

69%

21°

-

8

Juli

76%

26°

-

7

Augusti

75%

25°

-

7

September

72%

19°

-

7

Oktober

67%

13°

-

6

November

49%

-

8

December

48%

-2°

-

9