Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

6

Februari

66%

-

6

Mars

66%

-

9

April

66%

15°

-

9

Maj

63%

20°

-

11

Juni

70%

26°

-

10

Juli

72%

31°

-

10

Augusti

72%

29°

-

9

September

71%

24°

-

7

Oktober

69%

17°

-

5

November

59%

10°

-

6

December

61%

-

6