Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-2°

-

8

Februari

58%

-

7

Mars

65%

-

9

April

63%

15°

-

10

Maj

62%

21°

-

11

Juni

67%

26°

-

10

Juli

75%

31°

-

7

Augusti

75%

30°

-

6

September

69%

23°

-

7

Oktober

62%

17°

-

7

November

50%

-

7

December

50%

-

8