Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-1°

-

5

Februari

67%

-

6

Mars

69%

-

8

April

66%

13°

-

9

Maj

64%

19°

-

9

Juni

71%

25°

-

7

Juli

74%

30°

-

7

Augusti

75%

28°

-

5

September

72%

22°

-

6

Oktober

68%

15°

-

6

November

58%

-

5

December

61%

-

6