Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-3°

-

9

Februari

59%

-

9

Mars

65%

-

11

April

64%

-

10

Maj

63%

15°

-

11

Juni

69%

20°

-

9

Juli

76%

25°

-

7

Augusti

75%

24°

-

7

September

72%

19°

-

7

Oktober

66%

13°

-

6

November

49%

-

8

December

47%

-2°

-

9