Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

8

Februari

65%

-

8

Mars

66%

-

10

April

64%

13°

-

10

Maj

63%

19°

-

11

Juni

68%

25°

-

9

Juli

72%

30°

-

9

Augusti

73%

29°

-

6

September

70%

23°

-

7

Oktober

66%

16°

-

7

November

57%

-

7

December

60%

-

8