Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-2°

-

8

Februari

60%

-

7

Mars

66%

10°

-

9

April

63%

16°

-

10

Maj

62%

22°

-

11

Juni

68%

28°

-

9

Juli

75%

32°

-

7

Augusti

76%

31°

-

6

September

70%

24°

-

7

Oktober

63%

17°

-

7

November

52%

-

6

December

54%

-

8