Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-3°

-

10

Februari

58%

-

9

Mars

65%

-

11

April

64%

-

10

Maj

64%

16°

-

10

Juni

70%

21°

-

8

Juli

76%

26°

-

7

Augusti

76%

25°

-

7

September

73%

20°

-

7

Oktober

67%

13°

-

6

November

49%

-

9

December

46%

-2°

-

10