Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-6°

-

11

Februari

56%

-3°

-

9

Mars

54%

-

11

April

56%

12°

-

11

Maj

61%

20°

-

11

Juni

63%

24°

-

11

Juli

66%

27°

-

10

Augusti

63%

25°

-

11

September

54%

20°

-

11

Oktober

48%

13°

-

10

November

37%

-

10

December

40%

-4°

-

11