Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-4°

-

11

Februari

53%

-2°

-

8

Mars

52%

-

11

April

53%

13°

-

12

Maj

60%

20°

-

11

Juni

65%

26°

-

10

Juli

67%

28°

-

10

Augusti

64%

26°

-

10

September

56%

22°

-

10

Oktober

50%

15°

-

9

November

38%

-

10

December

40%

-2°

-

11