Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-5°

-

10

Februari

55%

-2°

-

8

Mars

54%

-

11

April

55%

13°

-

11

Maj

61%

20°

-

11

Juni

64%

25°

-

11

Juli

66%

28°

-

10

Augusti

64%

26°

-

10

September

55%

21°

-

11

Oktober

49%

15°

-

10

November

38%

-

10

December

40%

-3°

-

11