Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-5°

-

9

Februari

64%

-2°

-

8

Mars

58%

-

10

April

58%

14°

-

11

Maj

64%

21°

-

11

Juni

65%

26°

-

11

Juli

67%

28°

-

10

Augusti

66%

27°

-

10

September

57%

22°

-

10

Oktober

57%

16°

-

9

November

43%

-

9

December

44%

-2°

-

10