Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-7°

-

12

Februari

53%

-4°

-

10

Mars

52%

-

12

April

56%

11°

-

11

Maj

60%

19°

-

11

Juni

61%

23°

-

12

Juli

65%

26°

-

10

Augusti

62%

24°

-

12

September

52%

18°

-

12

Oktober

46%

12°

-

11

November

35%

-

11

December

38%

-5°

-

13