Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-5°

-

11

Februari

54%

-2°

-

9

Mars

53%

-

11

April

55%

12°

-

11

Maj

62%

20°

-

11

Juni

65%

24°

-

11

Juli

67%

27°

-

10

Augusti

64%

25°

-

10

September

54%

21°

-

11

Oktober

46%

14°

-

10

November

36%

-

10

December

40%

-2°

-

11