Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-6°

-

9

Februari

61%

-2°

-

8

Mars

58%

-

10

April

60%

14°

-

11

Maj

63%

22°

-

11

Juni

66%

26°

-

11

Juli

71%

29°

-

10

Augusti

67%

27°

-

10

September

60%

22°

-

10

Oktober

53%

16°

-

8

November

39%

-

9

December

42%

-3°

-

10